TEKNİK AR&GE

Teknik Alüminyum’un asıl rekabet gücünü oluşturan yetkin insan gücü, sıfır hata toleransı gerektiren, stratejik öneme sahip endüstrilerin gerektirdiği sıfır hata toleranslı kalite beklentisinin sağlanmasında başrolü oynamaktadır.

ÜRÜN VE PROSES GELİŞTİRME ODAKLI AR-GE ÇALIŞMALARI

Üretim dünyasında müşterilerinizin tam beklentilerini anlayabilmek ve zamanında yerine getirebilmek için gelişmiş proses kurgularının ve proses parametrelerinin ürün üzerinde tanımlı olması gerekmektedir.

MÜHENDİSLİK ALTYAPIMIZ

Proses temelli yaklaşımların kabul ettiği girdinin kontrolü ile proses şartlarının belirli çalışma limitlerinde kontrol edilmesi sonrasında çıktının tekrarlanabilir şekilde güvenilir aralıkta olması güvence altına alınmış olacaktır.

İNOVATİF PROSES VE ÜRÜN ÇÖZÜMLERİ

Sürekli yapılanın tekrarlanmadığı, yenilikçi, alternatif yollarla sonuca götürecek metot ve yöntemlerin geliştirilebilmesinin üretim şartlarında denenmesinin mümkün olmadığı şartlarda çözüm üretebilmek ve bu çözümlerin gerçek hayatı yansıtabilmesi için pilot boyutta üretim modellemeleri ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ARAŞTIRMA SAHALARI VE TEKNİK UZMANLIK ALANLARIMIZ

Temel operasyonlar (döküm, haddeleme, ısıl işlem, değerlendirme işlemleri) Sürekli ikiz merdane döküm temele prensipleri Soğuk haddeleme temel prensipleri

MÜŞTERİ TEKNİK DESTEK

Kalite firmamızda tüm bölümlerin ortak sorumluluğunda olup, müşterilerimizin beklentilerinin tespitinden başlanılarak tüm sorunların üzerine sorunlarımız çözülünceye kadara kararlılıkla gidilmekte ve müşterilerimizi bu noktada yalnız bırakılmamaktadır.