Bilgiye ve teknolojiye erişimin yeni dinamikleriyle yeniden tanımlanan günümüz iş dünyasında, sahip oldukları kültürle farklılaşan kurumlar ön plana çıkıyor.

Bizi farklı kılan da;

-Tabana yaygın liderliğe,

-Katılımcı yaratıcılığa ve

-Sürekli ölçüm ve iyileştirme odaklı Analitik Yaklaşıma

dayalı kurum kültürümüz.

Beceri ve deneyimlerini, profesyonel bir disiplin ve yüksek bir enerjiyle harmanlayarak, her gün yaptıkları işleriyle Teknik Alüminyum ve tüm paydaşlarımız için yeni değerler üreten 275 çalışanımız, Teknik Alüminyum’un güçlü ruhunu oluşturur.

Aynı şekilde, Teknik Alüminyum’daki her yöneticinin görevi de ekip arkadaşlarının işlerini yaparken karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak; onları gelişime ve liderliğe  teşvik etmektir .

Her bir çalışanımızın işimize değer katma potansiyelini ve yüksek enerjisini ortaya çıkarmak için; Teknoloji, Rekabet güçlerimizi, ArGe, Üretim, Ticari Operasyon süreçlerimizi, İnsan ve Kurumsal Kültür odağında yeniden tanımlayıp, insan odaklı, işlevselliği ve manevra kabiliyeti yüksek bir model üzerinde yeniden yapılandırıyoruz.

Biz buna,
Teknik Alüminyum Mükemmellik modeli, TAM diyoruz.

Sahip olduğumuz güçlerimizi, dört ana eksen üzerinde yükselen bir modelle TAMamlıyoruz.

TAM PERFORMANSLI

İletkenlik özelliği daha güçlü ve daha kolay işlenebilir olması nedeniyle Alüminyum, bir Performans ürünüdür.

Müşterilerimizin işine değer katan, TAM Performanslı Alüminyumun ürünlerini sunabilmek için, Türkiye’de öncüsü olduğumuz Sürekli Döküm teknoloji platformumuzu sürekli geliştiriyoruz.

Sektörün anlık stratejik görünümüne ve dinamik talep değişimlerine kolay adapte olmamızı sağlayan kaliteli, hızlı ve esnek üretim yeteneklerimizle; yüksek performanslı bir ürün portföyünü, benzersiz avantajlarla sunuyoruz.

Rulo, Şerit, Levha grubu ürünlerimizle, yurt içi ve yurt dışı pazarlarımızda müşterilerimizin talep ve beklentilerini en iyi şekilde karşılıyoruz.

TAM REKABETÇİ

Otomotiv, İnşaat, Ambalaj gibi ülkeler ve toplumlar açısından stratejik sektörlerin spesifik ihtiyaçları doğrultusunda farklı kullanımlarıyla Alüminyum, Rekabetçi bir üründür.

Bizi farklılaştıran TAM Rekabetçi gücümüz müşterimiz için katma değerli çözüm üretme azmimizden kaynaklanıyor.

Müşterilerimize bu TAM Rekabetçi değeri sunabilmek için, Ürün ve Proses Geliştirme alanlarında ArGe çalışmalarına büyük önem veriyoruz.

Pazar trendleri ve sektör dinamiklerinden, nihai ürün kalitesine bir çok değişkeni Müşterilerimiz adına yönetebilmek için, teknolojimizi, bilgi ve beceri birikimimizi sürekli geliştiriyoruz.

TAM GÜVENİLİR

Bugünün ve yarının dünyası için kritik öneme sahip sektörlerde, üretim avantajı sunan alüminyum, Güvenilir bir üründür.

Ürün kalitemiz ve iş yapış şekillerimizle, farklı coğrafyalarda, farklı sektörlerde, günümüzün sert ekonomik koşullarında faaliyet gösteren müşterilerimiz için TAM Güvenilir iş ortağı olmaya odaklanıyoruz.

Hammadde kabulünden nihai noktada ürün kontrolüne, tanımlanmış süreçlerimiz dahilinde, tavizsiz bir kalite yaklaşımıyla ölçümleme, test ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Gereği durumunda, taramalı elektron mikroskobu ile tekstür analizi gibi çalışmalar için önde gelen üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapıyoruz.

Son teknoloji ve donamına sahip üretim hatlarımızdan çıkan doğru ürünü, doğru zamanda, doğru koşullarla teslim ediyoruz; müşterilerimizin değer zincirine katkı sağlıyoruz.

Her zaman gerçekleştirebileceğimiz sözler veriyoruz; söz verdiklerimizi her zaman gerçekleştiriyoruz.

TAM SÜRDÜRÜLEBİLİR

Gerek %100 geri dönüştürülebilir olması, gerekse kullanıldığı sektörlerde sağladığı çevresel ve ekonomik değerlerle Alüminyum, Sürdürülebilir bir üründür.

Tüm paydaşlarımıza ve ülke ekonomisine değer üretirken, geleceğin gereksinimlerine de cevap verme yeteneğimizi geliştirmek, Toplum–Çevre-Ekonomi üçgeninde TAM Sürdürülebilir olmak önceliğini, Teknik Alüminyum olarak benimsediğimiz iş modelimizin, gelecek ve büyüme stratejilerimizin odak noktasına yerleştiriyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde birincil önceliğimizi oluşturan sosyal hayata somut katkılar sağlamak ilkemizle;

  • Yaptığımız üretimlerde çevreye karşı duyarlı olmaya, çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını korumaya; bununla birlikte paydaşlarımızın bu konudaki bilinçlerini arttırmaya
  • Mümkün olan en az kaynağı, en verimli şekilde, mümkün olan en düşük ayak izini bırakarak kullanmayı sorumluluğumuz olarak sahipleniyoruz.

TAM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

ÇEVRE İÇİN TAM SÜRDÜRÜLEBİLİR

Geçerli yasa ve yönetmelikler ve evrensel kabul gören çevre sürdürülebilirliği ilkeleri çerçevesinde, çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi düzenli adımlarla geliştirmek ve iyileştirmek vazgeçilmez önceliklerimiz arasında yer alıyor. Çevreye TAM Sürdürülebilir katkı için, tüm süreçlerimizin çevresel etkilerini kontrol altında tutmayı, kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Her alanda olduğu gibi, Çevre için de değer üretmenin temelinde ‘insan’ olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve onların ailelerinden oluşan geniş ailemizin çevre bilinçlerini ve yetkinliklerini sürdürmek ve daha ileriye götürmek çevre stratejilerimizin özünü oluşturuyor.

EKONOMİ İÇİN TAM SÜRDÜRÜLEBİLİR

Kalkınma için ve Ekonomiye TAM Sürdürülebilir katkı sağlamanın, ‘insana’ yapılan yatırımla mümkün olacağına inanıyoruz. Her bir çalışanımızın enerjisini, yeteneğini, becerilerini ve yaratıcılığını kendi kariyeri, işimiz ve dolayısı ile ekonomi için değere dönüştürmeyi mümkün kılarken; aynı zamanda yasal uyumluluk, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden taviz vermeyen iş modelimiz, kurum içi girişimciliği destekliyor, geleneksel hiyerarşik yapıyı ortadan kaldırıp; yerine birbirinden ilham alan, birbirine ilham veren, kendileri ve birbirleri için çalışan, değer üreten takım arkadaşlığı ortamını yerleştiriyor. Gelecek ve büyüme stratejilerimizin temelini oluşturan bu yaklaşım, Ekonomiye TAM Sürdürülebilir katkı sağlama gücümüzün de temelini oluşturuyor.

TOPLUM İÇİN TAM SÜRDÜRÜLEBİLİR

Gelecek ve büyüme stratejisini ‘insan’ üzerine kurgulayan bir kurum olarak, insani, toplumsal ve kültürel değerlerin yüceltilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına büyük önem veriyoruz. İçerisinde yer aldığımız coğrafyada, bu değerlerin gelişimi için farklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Toplum içerisindeki elçilerimiz olan çalışanlarımızın bireysel gelişimine yatırımlarımızı aralıksız sürdürürken; işimizi yaptığımız ortamları daha güvenli, daha sağlıklı ve daha keyifli kılmayı için Topluma TAM Sürdürülebilir katkı sağlamanın olmazsa olmazı olarak görüyoruz.