VİZYONUMUZ

Sürdürülebilir mükemmellik kültürünü içselleştirmiş çalışanlarımızla paydaşlarımıza değer yaratmak

MİSYONUMUZ

Ölçen, geliştiren, yenilikçi, sinerjik ve süreç odaklı yaklaşımla teknolojik alt yapımızı sürekli güçlendirerek, karar alma süreçlerini destekleyen iş modelleri ile benzersiz hizmet ve ürün kalitesi yaratarak iş ortaklarımızın rekabet gücüne güç katmak.

HEDEFLERİMİZ

6 Sigma metodolojisini yayarak ileri seviyede eğitim, destek ve koçluk hizmeti sağlamak ve Yalın üretim araç ve metodolojisini yardımı ile kayıpları azaltıp kalite proses kontrollerini mükemmelleştirmek.
Çalışanlarımızın inovasyon potansiyellerini ortaya çıkartarak onları kurumun sürekli iyileşmesinin itici bir gücü haline getirmek.
Proje kültürünü yayarak kararlarımızda veriye dayalı ve bilimsel yaklaşım ile tecrübenin harmanlanmasını sağlamak ve böylece kaynaklarımızı kurum stratejisine en etkin şekilde hizmet etmesini sağlamak
Etkin bir iş süreçleri yönetimi sayesinde yapılan işlerin katma değerini artırmak, süreç performanslarını mükemmelleştirmek, çalışanlarımızın büyük resmi görmesini sağlayarak sonuca hangi katkıda bulunduğunun farkındalığını oluşturmak ve risklerimizi etkin bir şekilde yönetebilmek.
Saha süreçlerimizin endüstri mühendisliği uzmanlık yaklaşımları ile mükemmelleştirilerek maliyet, kalite ve hizmet göstergelerinin iyileşmesini sağlamak
Etkin bir kalite yönetimi sayesinde kurumun çıktılarını müşteri gözü ile denetlemek ve müşteri beklentilerini mükemmel bir şekilde karşılayacak kalite seviyesini sürdürülebilir kılmak
Kurumun bilgi teknolojileri altyapısını kurum ve paydaş ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde karşılık verecek halde dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak güncel tutmak