TÜM İŞ KAZALARININ VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENEBİLİR OLDUĞU İNANCI, TEMEL İLKEMİZDİR

Tüm kademelerde, tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ile tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı, temel ilkemizdir.

Bu bağlamda, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükler tam anlamıyla karşılanmakta olup firmamızda risk değerlendirmeleri yapılarak, risk düzeyi azaltma çalışmalarına çalışanlarımız da dahil edilmekte ve hedeflendirme, her düzeyde katılımla gerçekleştirilmektedir.

Sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefimize ulaşmak için işletmemizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak, teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek, İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirme konusunda yürüttüğümüz faaliyetlerimiz arasındadır.