GDA/ WG CC ÜYELİĞİMİZ VAR. (GESAMTVERBAND DER ALUMİNİUMİNDUSTRİE E.V. / WORKİNG GROUP OF CONTİNUOUS CASTİNG )
Alman Alüminyum Federasyonu alt çalışma grubu olarak kurulan sürekli döküm firmalarının oluşturduğu çatı bir kuruluş olup bu teknolojinin gelişimi için  yapılan çalışmalar paylaşılmaktadır.

 

İ.T.Ü. – İ.U. – FATİH SULTAN MEHMET VAKFI ÜNİVERSİTESİ / ALUTEAM – HOCHSCHULE SCHMALKALDEN UNİVERSİTY OF APPLİED SCİENCES FAKULTÄT MASCHİNENBAU UNİVERSİTY
İş birliği yaptığımız bu üniversiteleri ile Tubitak ve Avrupa Birliği Destekli Proje Hazırlıklarımız sürmektedir.

 

TMMOB / UCTEA METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI / CHAMBER OF METALLURGİCAL AND MATERİALS ENGİNEERS IMMC 2016 DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ (18. INTERNATİONAL METALLURGY AND MATERİALS CONGRESS)
Firmamız; sektörel çatı kuruluş olan MMO nın organize ettiği fuarın etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi için sektörel tecrübe ve bilgilerimizi paylaşmak adına danışma kurulu toplantılarına katılmaktadır.

 

TALSAD ÜYELİĞİ
TALSAD üyeliğimiz ile birlikte alüminyum sektöründeki en güncel bilgiler, gerektiğinde sunulan veriler ilk yassı üreticisi olan Teknik Alüminyum’un yurt içi ve yurt dışındaki pazarlarda etkin olmasına katkıda bulunmaktadır.

 

GALSİAD ÜYELİĞİ
Alüminyum sektöründeki bu girişimci birlikteliği sağlayan dernekteki üyeliğimiz sayesinde özellikle yurtiçindeki Alüminyum sanayicilerinin beraber hareket ederek, teknolojik, ekonomik konularda bilgi birikiminin paylaşılması ve güncel bilgilerin ışığında iç ve dış pazarlarda etkin rol olmasını sağlamaktadır.

 

WGM / ALMAN STOKİST BİRLİĞİ DESTEKLEYİCİ ÜYELİĞİ
İhracat payımızın yüksek olduğu Almanya’daki etkinliğimiz, bu dernek üyeliğimiz ile Almanya’daki pazarın yanı sıra Avrupa pazarının son durumunu, gelecek yılların tahminlerini güncel olarak takibini sağlamaktadır. Bu sayede sanayinin ve teknolojinin çok gelişmiş olduğu bu pazarı takip ederek, gelecekteki yatırımlar ve gelecekteki ürün segmentasyonunu sağlamamamızda bizlere büyük ölçüde fayda sağlamaktadır.