TEKNİK ALÜMİNYUM’LU OLMAK

SEÇME VE YERLEŞTİRME 

Teknik Alüminyum bünyesinde oluşan iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda, iş gerekleri dikkate alınarak önceden belirlenmiş olan yetkinlik, nitelik ve bilgi beceriye sahip adaylara ulaşılarak doğru işe doğru insan yerleştirmek amaçlanmaktadır. Bunu sağlamak amacıyla adaylara pozisyon bazında değişiklik göstermekle birlikte mülakat, çeşitli yetkinlik ve kişilik envanterleri, test ve sınavlar değerlendirme merkezi gibi uygulamalar gerçekleştirilmektedir.


En büyük değerimizin insanımız olduğundan hareketle  yetenekli ve mükemmellik kültürümüze uygun adaylara fırsat eşitliği içerisinde erişmek ve bünyemizde yer almasını sağlamak işe alım politikamızın temel hedefidir.


STAJ PROGRAMLARI

Teknik Alüminyum meslek lisesi ve üniversite stajyerleri için geliştirilen "Stajyer Gelişim Programı " ile kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Stajyer kabul süreçleri, sosyal sorumluluk yaklaşımı ile ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra işe alım süreçlerinde stajyerlerimize öncelik verilmektedir.


ÜCRET VE YAN HAKLAR

Ücret politikalrını belirlerken amacımız çalışanların toplam gelirlerini  güncel ücret piyasasına  göre belirlenmiş rekabetçi ve adil kurumsal  politikalara göre belirlemektedir. Bu maksatla  her yıl düzenli olarak piyasa ücret araştırmaları yapılmaktadır.


Üretim personelimizin ücretlendirilmesi Toplu İş Sözleşmesi kapsamında belirlenmektedir.


EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ

Teknik Alüminyum  sürekli gelişimin insan yetkinlikleri ve vizyonu ile paralel olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda değişen ve gelişen koşullara uyum sağlamak 


Kurumumuzun ve çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için her türlü olası gelişim alanını sürekli izlemek maksadıyla sistemler kurmaktayız. İlgili departmanlardan gelen iş sonuçları raporları , yetkinlik ölçüm sonuçları , iş hedefleri sonuçları ve sistematik diğer eğitim  ihtiyaç analiz programları ile yıllık olarak gelişim alanlarımızı belirleyerek eğitim planları oluşturmakta ve uygulamaktayız. Ayrıca bilgi beceri matrisleriyle gelişim alanlarını belirlemekte ve takip etmekteyiz.


BU TAKIMIN BİR PARÇASI OLMAK İSTER MİSİNİZ?