Prosesde Ar-Ge Odaklı Yaklaşım


Üretim dünyasında müşterilerinizin beklentilerini anlayabilmek ve zamanında yerine getirebilmek için gelişmiş proses kurgularının ve proses parametrelerinin ürün üzerinde tanımlı olması gerekmektedir.


Tüm bu tanımların oluşturulabilmesi için istatiksel kontrol odaklı mühendislik çalışmaları gerçekleştirmekte ve var olan bir prosese ait geliştirme çalışmalarımızda “Mühendislik Değişiklik Yönetimi” yaklaşımı uygulanmaktadır.


Bununla birlikte rekabetçi üretim koşullarında fark yaratabilmek için müşterinin farklı ürün beklentilerine hızlı ve inovatif/yenilikçi çözümler üretmek artık bir zorunluluk olmuştur. Bu aşamada yeni ürün geliştirme araştırmalarımızda “Yeni Ürün Devreye Alma” sistematik yöntemi uygulanmaktadır.Tüm bu çalışmalar süresince sürdürülebilir ve uygulanabilir sonuçların hayata geçirilebilmesi için şeffaf bir tutum gösterilmesi çok kritiktir. Bu açıdan “Mühendislik Değişiklik Yönetimi” ürüne değen ve ürün özelliklerini etkileyecek tüm proses parametre ve girdi değişikliklerini kayıt altına alarak; müşteri onayları olmadan bu tarz değişikliklerin olmasını engeller. Böylelikle ürün için garanti edilen şartlar güvence altına alınmış olur. Kalite artışı ve maliyet avantajı odaklı çalışmalar, Mühendislik Değişiklik Yönetimi kapsamında kontrollü olarak yürütülür. Böylelikle ürüne ait her türlü girdi kontrol altında tutulmuş ve nihai ürün özellikleri garanti altına alınmış olur.


Pro aktif yaklaşımlar günümüz pazarlama dünyasında bir gereklilik olduğu farkındalığı ile; Sektörel ve teknolojik gelişmeler, hedef sektörlerdeki trendler, sektörel platformlar sürekli takip edilir, son teknolojinin işletmeye uyarlanabilmesi ilgili proje çalışmaları yapılır.


Pazar trend ve beklentileri doğrultusunda fizibilitesi yapılan ve üretime alınması kararlaştırılan bir ürüne ait tüm özelliklerin belirlenmesi ile başlayan ve tüm üretime ait proses parametre setlerinin oluşturulduğu; ürünün üretilebilirliğinin belirlendiği proses tespit çalışmaları gerçekleştirilir. Ayrıca tanımlanan prosesler prototip olarak laboratuvar koşullarında üretilir. Kullanım alanı ve ürün özellikleri arasındaki ilişkiyi optimum noktada buluşturmak rekabetçi ve sürdürülebilir ürün gerçekleştirme çalışmalarına imkan sağlanmaktadır. Teknik Alüminyum olarak günceli takip etmekte ve güncele katkı sağlamak için çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası yayınlar ile yayınlamaktayız.