KALİTE VE PROSES GELİŞTİRME HAKKINDA

Teknik Alüminyum’un asıl rekabet gücünü oluşturan yetkin insan gücü, sıfır hata toleransı gerektiren, stratejik öneme sahip endüstrilerin gerektirdiği sıfır hata toleranslı kalite beklentisinin sağlanmasında  başrolü oynamaktadır.

Müşterilerimiz için enerji ve üretim verimliliği, maliyet, hız ve esneklik gibi avantajlar sunan sürekli döküm teknolojisinin ve modern makine parkının yanı sıra; ürün geliştirme, üretim ve ürün kalitesi odaklı proses çalışmaları, stratejik endüstrilerin stratejik ihtiyaç ve beklentilerinin, nitelikli bir şekilde karşılanabilmesini sağlıyor.

Proses çalışmaları, müşteri beklentilerini tam olarak belirlemek ve karşılamak hedefiyle istatistiki temeller ile yapılmaktadır. 

Kalite ve Proses birimi girdi kalite kontrol, proses kontrolleri ve nihai ürün kontrol odaklı laboratuvar çalışmaları, mekanik ve kimyasal testlerle üretim ve ürün kalitesini garanti altına almaktadır.

Teknik Alüminyum, yüksek kaliteli ürünlerinin farklı sektörlerde kullanıldığı her noktada, endüstrinin gelişimine ve son tüketici yaşam kalitesinin yükseltilmesine destek olmaktadır. 


TEKNİK ALÜMİNYUM LABORATUVAR İMKANLARI

Müşteri beklentilerini tam anlayarak gerekli özelliklerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan üst düzey test ekipmanlarına sahip mekanik ve kimyasal laboratuvarlara sahibiz. Bu konudaki test ekipmanlarına ait tüm teknolojik gelişmeler sürekli olarak takip edilerek birçok üniversite ve akredite test merkezi ile bu konuda işbirlikleri yapılmaktadır.

Spektrometrik Kimyasal Element Yüzdesi Tayini

Mekanik Çekme Testi

Derin Çekme (Erichsen) Testi

Mekanik Büküm Testleri

Elektriksel İletkenlik Testi

Sıvı Metal Kalitesinin Ölçümlendiği Bifilm, Hidrojen ve Cüruf Ölçüm Testleri

Mikro Sertlik Ölçüm Testleri

Görsel Yüzey Kontrol Testleri

Laboratuvar Tav Sıcaklığı Simülasyonları

Dağlama ile Yüzey Kontrol Testleri

Distilasyon Testi

Karl Fischer Su Tayini Testi

Korozyon Kontrolü Amacı ile Kimyasal Su Analizleri

Mikro Yapı Kontrolü Amacı ile Tekstür Analizi

Toplam Alkalinite Ölçümü

Su analizleri (Sertlik, pH, Ryznar İndeksi, iletkenlik)

Bakiye ve Katı Miktarı Tayini Amacı ile Kurutma Testleri

Test Haddesi Proses Modellemeleri

Test Tav Fırınları Proses Modellemeleri

Deneme Üretimleri

Korozyon Testleri (Elektrokimyasal)

Elektropasivizasyon ve Anodizasyon Testleri