İNOVATİF ÜRÜN VE PROSES ÇÖZÜMLERİ


Sürekli yapılanın tekrarlanmadığı, yenilikçi, alternatif yollarla sonuca götürecek metot ve yöntemlerin geliştirilebilmesinin üretim şartlarında denenmesinin mümkün olmadığı şartlarda çözüm üretebilmek ve bu çözümlerin gerçek hayatı yansıtabilmesi için pilot boyutta üretim modellemeleri ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla alttaki rotaya uygun olarak mühendislik çalışmaları gerçekleştirilmektedir.


Temel operasyonlar (döküm, haddeleme, ısıl işlem, değerlendirme işlemleri)

Sürekli ikiz merdane döküm temel prensipleri

Soğuk haddeleme temel prensipleri

Hadde yağlama ve kontrol sistemleri (sıcak,soğuk,parlak ve folyo)

Sıvı metaldeki Hidrojen gazı ve etkileri(temelleri ve kontrolleri)

Sürekli döküm yağlama sistemleri

Metalurjik malzeme analizleri

Isıl işlem kabiliyeti olan işlem alaşımları metalurjik analizleri

Alaşım metalurjisi 

Katılaşma metalürjisi (değerleri)

Ürün kalınlık dağılımı ve düzgünsüzlük

Ürüne ait karaketeristik özellikler, alaşımları ve temel hata kaynakları

Haddeleme Metalurjisi

İstatistiki çalışmalar (Deney tasarımları)

Yüzey İşlemleri ve Korozyon

Yüzey Kalitesi ve Yönetimi

Triboloji ve Yağlama


PROSES DİZAYNI VE LABORATUVAR ÖLÇEĞİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

ISTATIKSEL PROSES KONTROL ÇALIŞMALARI

MEKANİK MALZEME KARAKTERİZASYONU

KİMYASAL MALZEME KARAKTERİZASYONU

YÜZEYSEL MALZEME KARAKTERİZASYONU