KALİTE

Alüminyum ve yassı levha üretiminde 1960 yılından beri faaliyet gösteren 

TEKNİK ALÜMİNYUM olarak;

Sürdürülebilir müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, teknolojik gelişmelere uyumlu, yenilikçi ürünler ile müşterilerine her zaman, en iyi ve en kaliteli hizmetleri sunmayı,
Müşterilerimizden gelecek her türlü bildirime açık olmayı ve tüm bildirimleri objektif bir şekilde, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini prensip edinerek, çözüme ulaştırmayı ve bu bilgileri etkin şekilde kontrol altında tutmayı,
Sürekli iyileştirme ve geliştirme felsefesini tüm süreçlerimizde etkin hale getirmeyi,
Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı ve çalışanlarımızın farkındalığını artırarak ISO 9001 standardı gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
Faaliyetlerimizde yasal mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı esas alarak sürekli gelişmeyi,
Tüm çalışanlarımızın, tedarikçi ve taşeronlarımızın kalite yönetim sistemimize katılımlarını sağlayarak, işbirliği ve geri bildirime dayalı, sürekli gelişmeye açık bir kurum kültürü oluşturmayı,
Çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutmayı, yetkinliklerini sürekli eğitim ve destekleyici programlarla arttırmayı,
Organizasyonel yapılanma ve faaliyetlerde, kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergileyerek, sistemi sürekli gözden geçirip iyileştirme fırsatları yaratmayı,
TAAHHÜT EDİYORUZ!


ÇEVRE VE İSG

Alüminyum ve yassı levha üretiminde 1960 yılından beri faaliyet gösteren 

TEKNİK ALÜMİNYUM olarak;

Faaliyetlerimizin İSG ve Çevre açısından etkilerini kontrol altında tutarak kazaları ve kirliliği önlemeyi veya kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,İSG ve Çevre ile ilgili yükümlü olduğumuz tüm geçerli yasal ve diğer şartların gereklerini karşılamayı,Doğal kaynakların, ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde kullanılmasını garanti altına alarak sürekliliğini sağlamayı ve çevresel zararı kaynağında önlenmeyi,Atıkların geri kazanımını arttırarak faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı,Tüm paydaşlarımıza Çevre ve İSG bilinci kazandıracak eğitimler vermeyi,İSG ve Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirleyerek gerekli önlemleri almayı,İSG ve Çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde yönetim sistemlerini gözden geçirmeyi ve yeni uygulamaları hayata geçirmeyi,

TAAHHÜT EDİYORUZ!

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Alüminyum yassı levha üretimi ile üretilen ürünlerin ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullanıldığı bilişim güvenliği kapsamında TEKNİK ALÜMİNYUM SAN A.Ş. olarak; 

 Kuruluş içerisinde ilgili tüm yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda bilgi güvenliğini sağlamayı,

 Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kurallarına uygun bir şekilde bilginin varlığına yönelik riskleri yönetmeyi,

 ISO 27001 standardı gereklerini tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katılımı ile uygulamayı,

 Sürekli ve düzenli gözden geçirme ile sistemin devamlılığını sağlamayı,

 Diğer yönetim sistemlerimiz ile birlikte sürekli iyileştirme ve geliştirme felsefesini tüm süreçlerimizde etkin hale getirmeyi,

 Çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutmayı, yetkinliklerini sürekli eğitim ve destekleyici programlarla arttırmayı,

TAAHHÜT EDİYORUZ!

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Alüminyum yassı levha üretimi sektöründe 1960 yılından beri faaliyet gösteren TEKNİK ALÜMİNYUM olarak;  

Müşterilerimizin beklentilerini, şikâyetlerini, öneri ve memnuniyetlerini kolaylıkla iletebileceği iletişim imkânları sunmayı, Müşterilerimizden gelecek her türlü bildirime açık olmayı ve tüm bildirimleri objektif bir şekilde, şeffaflık, erişilebilirlik, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini prensip edinerek, müşteri odaklı bir yaklaşım ile çözüme ulaştırmayı ve bu bilgileri etkin şekilde kontrol altında tutmayı, Profesyonel kadromuz ve bakış açımızla sürekli iyileştirme ve geliştirme felsefesini tüm süreçlerimizde etkin hale getirmeyi, Müşteri beklentilerine, yasal mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı esas alarak çözümler üretmeyi, Müşterilerimize sunduğumuz ürün ya da hizmetler için güçlü, doğru, net ve devamlılık sağlayan müşteri-kurum ilişkisi oluşturmayı, TAAHHÜT EDİYORUZ!