Alüminyum yassı levha üretimi sektöründe 1960 yılından beri faaliyet gösteren
TEKNİK ALÜMİNYUM olarak;

Faaliyetlerimizin İSG ve Çevre açısından etkilerini kontrol altında tutarak kazaları ve kirliliği önlemeyi veya kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,

İSG ve Çevre ile ilgili yükümlü olduğumuz tüm geçerli yasal ve diğer şartların gereklerini karşılamayı,

Doğal kaynakların, ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde kullanılmasını garanti altına alarak sürekliliğini sağlamayı ve çevresel zararı kaynağında önlenmeyi,

Atıkların geri kazanımını arttırarak faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı,

Tüm paydaşlarımıza Çevre ve İSG bilinci kazandıracak eğitimler vermeyi,

İSG ve Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirleyerek gerekli önlemleri almayı,

İSG ve Çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde yönetim sistemlerini gözden geçirmeyi ve yeni uygulamaları hayata geçirmeyi,

TAAHHÜT EDİYORUZ!