AR&GE’MİZ HAKKINDA.

Teknik Alüminyum’un asıl rekabet gücünü oluşturan yetkin insan gücü, sıfır hata toleransı gerektiren, stratejik öneme sahip endüstrilerin gerektirdiği sıfır hata toleranslı kalite beklentisinin sağlanmasında  başrolü oynamaktadır.

Müşterilerimiz için enerji ve üretim verimliliği, maliyet, hız ve esneklik gibi avantajlar sunan sürekli döküm teknolojisinin ve modern makine parkının yanı sıra; ürün geliştirme, üretim ve ürün kalitesi odaklı Ar&Ge çalışmaları, stratejik endüstrilerin stratejik ihtiyaç ve beklentilerinin, nitelikli bir şekilde karşılanabilmesini sağlıyor.

Ar&Ge çalışmaları, müşteri beklentilerini tam olarak belirlemek ve karşılamak hedefiyle Ürün ve Proses Geliştirme alanlarına odaklanıyor.

Hammadde girdi kalite kontrol, proses kontrolleri ve nihai ürün kontrol odaklı laboratuvar çalışmaları, mekanik ve kimyasal testlerle üretim ve ürün kalitesini garanti altına almaktadır.

Teknik Alüminyum, yüksek kaliteli ürünlerinin farklı sektörlerde kullanıldığı her noktada, endüstrinin gelişimine ve son tüketici yaşam kalitesinin yükseltilmesine müşterileri ile birlikte katkı sağlıyor.

TEKNİK LABORATUVAR İMKANLARI

Müşteri beklentilerini tam anlayarak gerekli özelliklerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan üst düzey test ekipmanlarına sahip mekanik ve kimyasal laboratuvarlara sahibiz. Bu konudaki test ekipmanlarına ait tüm teknolojik gelişmeler sürekli olarak takip edilerek birçok üniversite ve akredite test merkezi ile bu konuda işbirlikleri yapılmaktadır.

TERMO-MEKANİK PROSES SİMÜLASYONU VE DİZAYNI

Ürün ve proses geliştirme odaklı Ar&Ge çalışmalarının yürütülebilmesi için gerekli olan termo-mekanik proses dizayn çalışmaları ve bu çalışmaların sayısal yöntemlerle modellenebilmesi için simülasyon çalışmaları yürütülmektedir.

ULUSAL VE ULUSLARASI İŞBİRLİKLERİ

Ar&Ge konudaki test ekipmanlarına ait tüm teknolojik gelişmeler sürekli olarak takip edilerek birçok üniversite ve akredite test merkezi ile bu konuda işbirlikleri yapılmaktadır. Ayrıca sürekli döküm konusunda Almanya merkezli çalışma grubunda yer alınmakta bu teknoloji ile sürekli gelişim imkanları takip edilmektedir. Ayrıca Alüminyum nihai ürün kullanılabilirliğini arttırmak ve üretim yöntemlerini kalite odaklı geliştirebilmek için  yerli ve uluslararası proje işbirliklerinin içerisinde yer alınmaktadır.