Proses temelli yaklaşımların kabul ettiği girdinin kontrolü ile proses şartlarının belirli çalışma limitlerinde kontrol edilmesi sonrasında çıktının tekrarlanabilir şekilde güvenilir aralıkta olması güvence altına alınmış olacaktır.

Kullanımı yapılan tüm girdi ürünler ya sertifika kontrolleri ya da tatbiki testler ile kontrol edilmekte ve mutlaka bir onay sürecinden geçmektedir. Yine üretim esnasında uygun proses parametreleri ile yapılan üretimlerin doğruluğunun kontrolü adına periyodik olarak kontroller gerçekleştirilerek nihai ürün özellikleri garanti altına alınmaktadır.

Son olarak ise üretimi gerçekleştirilen nihai ürünlerin her türlü üretim detayını içerek şekilde sertifikasyonunun yapılması adına nihai özelliklere ait kontroller yapılarak ürünler sevke hazır hale getirilmektedir.

Kalite, proses ve nihai ürün kontrolü odaklı ölçüm, test ve laboratuvar hizmetleri, mekanik ve kimyasal testler olmak üzere iki ana gruptan oluşur.

Bu amaçlarla;

Termo-Mekanik Dizayn
Proses Simülasyonları
Malzeme Analizleri
Yüzey İncelemeleri

başlıklarında çalışmalar yapabilmek amacı ile alttaki testler ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Spektrometrik Kimyasal Element Yüzdesi Tayini
Mekanik Çekme Testi
Derin Çekme (Erichsen) Testi
Mekanik Büküm Testleri
Elektriksel İletkenlik Testi
Sıvı Metal Kalitesinin Ölçümlendiği Gaz ve Cüruf Ölçüm Testleri
Mikro Sertlik Ölçüm Testleri
Görsel Yüzey Kontrol Testleri
Laboratuvar Tav Tespitleri
Dağlama ile Yüzey Kontrol Testleri
Distilasyon Testi

Karl Fischer Su Tayini Testi
Korozyon Kontrolü Amacı ile Kimyasal Su Analizleri
Mikro Yapı Kontrolü Amacı ile Tekstür Analizi
Toplam Alkalinite Ölçümü
pH ve Su İletkenliği Ölçümleri Amacı ile Refraktometre Ölçümleri
Bakiye ve Katı Miktarı Tayini Amacı ile Kurutma Testleri
Test Haddesi Proses Modellemeleri
Test Tav Fırınları Proses Modellemeleri
Deneme Üretimleri
Korozyon Testleri
Elektropasivizasyon ve Anodizasyon Testleri