Sürekli yapılanın tekrarlanmadığı, yenilikçi, alternatif yollarla sonuca götürecek metot ve yöntemlerin geliştirilebilmesinin üretim şartlarında denenmesinin mümkün olmadığı şartlarda çözüm üretebilmek ve bu çözümlerin gerçek hayatı yansıtabilmesi için pilot boyutta üretim modellemeleri ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla alttaki rotaya uygun olarak mühendislik çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

PROSES DİZAYNI VE LABORATUVAR ÖLÇEĞİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI
MEKANİK MALZEME KARAKTERİZASYONU
KİMYASAL MALZEME KARAKTERİZASYONU
YÜZEYSEL MALZEME KARAKTERİZASYONU