Temel operasyonlar (döküm, haddeleme, ısıl işlem, değerlendirme işlemleri)
Sürekli ikiz merdane döküm temel prensipleri
Soğuk haddeleme temel prensipleri
Hadde yağlama ve kontrol sistemleri (sıcak,soğuk,parlak ve folyo)
Sıvı metaldeki Hidrojen gazı ve etkileri(temelleri ve kontrolleri)
Sürekli döküm yağlama sistemleri
Metalurjik malzeme analizleri
Isıl işlem kabiliyeti olan işlem alaşımları metalurjik analizleri
Alaşım metalurjisi (mekanizm, haddeleme metalurjisi)
Katılaşma metalürjisi (değerleri)
Ürün kalınlık dağılımı ve düzgünsüzlük
Ürüne ait karaketeristik özellikler, alaşımları ve temel hata kaynakları
Haddeleme Metalurjisi
İstatistiki çalışmalar (Deney tasarımları)
Yüzey İşlemleri ve Korozyon
Yüzey Kalitesi ve Yönetimi
Triboloji ve Yağlama